Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

T74Sindrom lošeg postupanja - Syndroma vexationis

G40.5Specifični epileptični sindromi - Syndromae epilepticae specificae

Q87.3Sidromi urođene malformacije ranog prekomernog rasta - Syndromae malformationis congenitae incrementi enormis praecocis

Q87.2Sindromi urođene malformacije pretežno ekstremiteta - Syndromae malformationis congenitae praesertim extremitatum

Q87.1Sindromi urođenemalformacije pretežno sa niskimrastom - Syndromae malformationis congenitae, praesertim cum nanosomia

Q86Sindromi urođenih malformacija izazvani poznatim spoljnjim uzrocima - Syndromae malformationum congenitarum causis exogenibus notis excitatae

G73.3*Sindromi miastenije u drugim bolestima - Syndromae myasthenicae in morbis aliis

G73.0*Sindromi miastenije u bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem - Syndromae myasthenicae in morbis endocrinis

P02.3Sindromi posteljične transfuzije sa posledicama po plod i novorođenče - Syndromae transfusionis placentalis cum sequelis ad fetum et neonatum

N85.6Srasline umaterici - Synechiae intrauterinae

B83.3Singamijaza - Syngamiasis

A52.0†Sifilis srca i krvnih sudova - Syphilis cardiovascularis

I98.0*Sifilis srca i krvotoka - Syphilis cardiovascularis

A51.3Sekundarni sifilis kože i sluznice - Syphilis cutanea et mucocutanea secundaria

O98.1Sifilis u trudnoći, porođaju i babinjama - Syphilis in graviditate, partu et puerperio

A53.9Sifilis, neoznačen - Syphilis non specificata

A65Sifilis van polnih organa - Syphilis non venerica

I47.1Supraventrikularna tahikardija - Tachycardia supraventricularis

Q66.4Skvrčeno stopalo, izvijeno upolje - Talipes calcaneovalgus

Q66.1Skvrčeno stopalo, uvrnuto unutra - Talipes calcaneovarus

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: