Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

S69.7Višestruke povrede ručja i šake - Laesiones carpi et manus multiplices

S49.7Višestruke povrede u predelu ramena i nadlaktice - Laesiones multiplices regionis deltoideae et bracchii

S99.7Višestruke povrede u predelu skočnog zgloba i stopala - Laesiones multiplices, regionis malleoli et pedis

S27.7Višestruke povrede unutargrudnih organa - Laesiones organorum intrathoracalium multiptices

S19.7Višestruke povrede vrata - Laesiones colli muitiplices

S00.7Višestruke površinske povrede glave - Laesio capitis superficialis multiplex

S20.7Višestruke površinske povrede grudnog koša - Laesiones thoracis superficiales multiplices

S70.7Višestruke površinske povrede kuka i butine - Laesiones coxae et femoris superficiales multiplices

S50.7Višestruke površinske povrede podlaktice - Laesiones antebracchii superficiales multiplices

S80.7Višestruke površinske povrede potkolenice - Laesiones cruris superficiales multiplices

S60.7Višestruke površinske povrede ručja i šake - Laesiones carpi et manus superficiales multiplices

S30.7Višestruke površinske povrede trbuha, slabine i karlice - Laesiones abdominis, lumbi et pelvis superficiales multiplices

S40.7Višestruke površinske povrede u predelu ramena i nadlaktice - Laesiones regionis deltoideae et bracchii superficiales multiplices

S90.7Višestruke površinske povrede u predelu skočnog zgloba i stopala - Laesiones superficiales multiplices, regionis malleoli et pedis

S10.7Višestruke površinske povrede vrata - Laesiones colli superficiales multiplices

T00.9Višestruke površinske povrede, neoznačene - Laesiones superficiales muitiplices non specificatae

T05.9Višestruke traumatske amputacije, neoznačene - Amputationes multiplices traumaticae non specificatae

F65.6Višestruki poremećaji polne sklonosti - Disordines inclinationis sexualis multipilex

S52.7Višestruki prelom podlaktice - Fractura antebracchii multiplex

S32.7Višestruki prelom slabinskag dela kičme i karlice - Fractura columnae lumbalis et pelvis multiplicis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: