Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

S72.7Višestruki prelomi butnjače - Fracturae femoris multiplices

S22.1Višestruki prelomi grudnog dela kičme - Fracturae columnae vertebralis thoracalis multiplices

S42.7Višestruki prelomi ključnjače, lopatične kosti i ramenjače - Fracturae claviculae, scapulae et humeri multiplices

S62.4Višestruki prelomi kostiju doručja - Fracturae ossium metacarpalium multiplices

S82.7Višestruki prelomi potkolenice - Fracturae cruris multiplices

S62.7Višestruki prelomi prstiju šake - Fracturae digitorum manus multiplices

S22.4Višestruki prelomi rebara - Fracturae costarum multiplices

S92.7Višestruki prelomi stopala - Fracturae pedis multiplices

S12.7Višestruki prelomi vratnog dela kičme - Fracturae columnae vertebralis cervicalis multiplices

T02.9Višestruki prelomi, neoznačeni - Fracturae multiplices non specificatae

S13.3Višestruko iščašenje vrata - Luxationes colli multiplices

S02.7Višestuki prelom lobanje i kosti lica - Fractura cranii et ossis faciei multiplex

D89.0Višetonično povećanje količine gamaglobulina u krvi - Hypergammaglobulinaemia polyclonalis

P00.0Visoki krvni pritisak majke sa posledicama po plod i novorođenče - Hypertensio arterialis matris cum sequelis ad fetum et neonatum

Z72.5Visoko rizično seksualno ponašanje

Y44.1Vitamin B12, folna kiselina i drugi preparati koji deluju protiv megaloblastne anemije

Y57.7Vitamini

L80Vitiligo - Vitiligo

Y20Vješanje, davljenje i gušenje, neodređene namere

Z93.3Vještački otvor debelog creva

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: